Tilføj venligst varer til din indkøbskurv før betaling

Tilføj venligst varer til din indkøbskurv før betaling

B2B login

Persondatapolitik

Foto: Ole Henrik Skjelstad

Focus Nordic tager dit privatliv alvorligt og ønsker, at du føler dig tryg ved vores måde at behandle dine personlige data på. Den nye persondataforordning (General Data Protection Regulation – GDPR), der trådte i kraft i EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) den 25. maj 2018 har positive konsekvenser for dit privatliv. Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi håndterer personlige data, og hvordan dataene beskyttes på en ansvarlig, sikker og korrekt måde i overensstemmelse med love og bestemmelser. Vi beskriver også dine rettigheder som person over for os, og hvordan du kan udøve disse rettigheder fra 25. maj 2018.

Vi har hele tiden behandlet dine personlige data omhyggeligt og opbevaret dem sikkert i vores databaser. Persondataforordningen giver dig imidlertid mulighed for at påvirke vores måde at behandle dine data på. Læs mere om vores arbejde i vores privatlivspolitik, eller kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected].

 

Generelle oplysninger

Focus Nordic AB (“Focus Nordic”, “vi”, “os” eller “vores”) tager beskyttelsen af persondata meget alvorligt for at sikre, at alle vores kunder og gæster på vores platforme kan føle sig trygge og sikre ved vores måde at behandle persondata på. Persondatapolitikken beskriver, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine persondata i forbindelse med dine besøg på vores websted, køb af produkter eller ved anden kontakt med os. Den beskriver også dine rettigheder som person, og hvordan du kan udøve rettighederne. Politikken retter sig mod vores nuværende og fremtidige kunder, stillingsansøgere samt gæster på vores platforme og er udarbejdet i overensstemmelse med persondataforordningen i EU/EØS (GDPR – General Data Protection Regulation). Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected], hvis du har spørgsmål om vores behandling af persondata.

Behandling af persondata

Hvad er persondata?

Persondata er alle personlige oplysninger, der kan bruges til direkte (eller indirekte sammen med andre data) at identificere en fysisk person. Det kan fx være navn, id-nummer, CPR-nummer, e-mailadresse eller adresse på bopæl.

Hvem er ansvarlig for de indsamlede persondata?

Vi, Focus Nordic AB (svensk organisationsnummer 556507-4985), er ansvarlige for alle persondata, som vi indsamler og behandler, og det er vores ansvar, at indsamlingen og behandlingen finder sted i henhold til gældende lovgivning.

Hvordan behandler vi persondata?

Vi behandler alle indsamlede data ansvarligt, sikkert og korrekt, så du som person kan føle dig tryg og sikker, når du besøger vores platforme og køber vores produkter. Focus Nordic er registeransvarlig. Det betyder, at det er vores ansvar at sikre, at data behandles sikkert i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser på området.

Data behandles på en ensartet, struktureret måde og opbevares i en af vores databaser uanset karakteren af de indsamlede data. Disse data kan behandles yderligere og overføres fra en database til en anden, men de behandles på samme ansvarlige, sikre og korrekte måde uanset opbevaringssted.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Som regel opbevarer og behandler Focus Nordic kun persondata så længe, det er nødvendigt, eller så længe det kræves ved gældende lovgivning. Længden af opbevaringsperioden varierer afhængigt af formålet med opbevaringen og behandlingen af data. Data kan opbevares i længere tid i tilfælde af en tvist eller en mistanke om, at der kan være sket en forbrydelse, med henblik på at forsvare, bekræfte eller gøre juridiske krav gældende.

Kundekonti og ordreadministration

Vi behandler persondata i forbindelse med salg af produkter med henblik på at behandle ordrer og gennemføre leveringer samt bekræfte garantier. Vi kan ikke behandle din ordre, hvis vi ikke modtager tilladelse til at opbevare og behandle disse data. Som kunde vil dit køb så blive afvist. Du skal derfor acceptere vores vilkår for at købe vores produkter.

Vi er nødt til at opbevare og bruge visse kontaktoplysninger for at sende dig oplysninger om din ordre. Disse oplysninger består af tilbud, ordrebekræftelser, forsendelsesoplysninger og alle oplysninger og dokumentation vedrørende fakturering og betaling. Følgende data fra en ordre kan opbevares:

 • Navn
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • IP-adresse

En ordre har status som aktiv i vores databaser, indtil levering af alle varer har fundet sted, hvorefter ordren arkiveres. Focus Nordic opbevarer arkiverede ordrer for at sikre gennemførelsen af leveringen og for at kunne behandle eventuelle returneringer, klager og garantianliggender.

Klager og serviceanliggender

Vi har brug for adgang til persondata for at levere vores tjenester, når vi modtager oplysninger om klager og serviceanliggender. Hvis personen, der rejser sagen, ikke giver sit samtykke til vores opbevaring af vedkommendes data, slettes dataene ved sagens afslutning. Hvis personen derimod giver sit samtykke, opbevarer vi dataene indtil videre, eller indtil garantiperioden er udløbet. Følgende data kan opbevares i forbindelse med en klage eller et serviceanliggende:

 • ID-nr./CPR-nr.
 • Navn
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • IP-adresse

Kampagner og konkurrencer

Focus Nordic afholder flere kampagner og konkurrencer, der kan være relevante for vores kunder, vores kunders kunder og/eller andre forbrugere. Vi opbevarer i disse tilfælde persondata, indtil kampagnen eller konkurrencen er helt afsluttet for Focus Nordics vedkommende, hvorefter vi sletter alle data, der ikke indgår i vores kommercielle aktiviteter. Se afsnit 2.6 Juridisk grundlag for flere oplysninger om vores juridiske grundlag.

Vi beder alle personer om deres samtykke til vores opbevaring af disse persondata i denne periode, så de kan deltage i kampagnerne og konkurrencerne. Følgende data kan opbevares i forbindelse med en kampagne eller konkurrence:

 • ID-nr./CPR-nr.
 • Navn
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Oplysninger om bankkonto

Stillingsansøgere

Når vi modtager stillingsansøgninger, opbevarer vi oplysningerne, indtil ansøgningsprocessen er afsluttet. Vi sletter alle oplysninger og opbevarer intet i vores databaser, hverken fysisk eller elektronisk, hvis der gives afslag på ansøgningen. Der kan være undtagelsestilfælde, hvor ansøgeren anmoder os om at gemme dataene til fremtidige behov. Anmodningen betragtes som ansøgerens samtykke til opbevaring af vedkommendes data. Hvis ansøgeren ansættes hos Focus Nordic, overføres vedkommendes data til vores databaser. Her opbevares dataene på det juridiske grundlag, at personlige data om medarbejdere og tilknyttede personer opbevares så længe, at personen er medarbejder hos Focus Nordic. Ved ansættelsesforholdets afslutning slettes data, som vi ikke længere kan bruge, med undtagelse af eventuelle data, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til lovgivningen. Følgende data kan opbevares i forbindelse med en stillingsansøgning:

 • ID-nr./CPR-nr.
 • Navn
 • Bopælsadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Kommunikationer og meddelelser

Focus Nordic opretholder et kontaktregister til udsendelse af kommunikationer, såsom generelle oplysninger, annonceringer, kampagner osv. Registret indeholder persondata om personer, både privatpersoner og erhvervsrepræsentanter. Vi opbevarer endvidere oplysninger om, hvorvidt en bestemt person ønsker at modtage kommunikationer fra os, hvilket styrer kommunikationen mellem parterne. Hvis en person giver sit samtykke til os til at sende vedkommende oplysninger pr. mail, gør vi dette indtil videre. Følgende data kan opbevares i registret:

 • Navn
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Sociale medier

For at administrere annoncer og kundekontakter på sociale medier, bruger vi dine persondata, når du interagerer med funktioner i tredjeparts sociale netværk som for eksempel funktionerne at give et Like eller en kommentar på platforme som Facebook, Instagram og YouTube. Du kan altid finde flere oplysninger om funktionerne og profiloplysningerne, som vi kan modtage fra dig, samt om muligheden for at fravælge delingen af disse oplysninger ved at læse de sociale mediers politik om persondata.

Juridisk grundlag

Juridisk forpligtelse: Focus Nordic er som alle virksomheder forpligtet til at opbevare kommercielle transaktioner mellem os og vores kunder i medfør af regnskabslovgivning og/eller gældende skattelovgivning. Vi kan derfor ikke, hvis vi ikke modtager de nødvendige data, opfylde vores juridiske forpligtelser og er derfor ude af stand til at gennemføre kommercielle transaktioner mellem parterne.

Kontraktlig forpligtelse: Focus Nordic har et juridisk grundlag til at kunne indsamle og behandle persondata med henblik på gennemførelse af salgskontrakter med kunder, administrere kundeservice og klager, oprette og administrere kundekonti samt organisere og gennemføre konkurrencer.

Retmæssig interesse: Focus Nordic har et juridisk grundlag til kunne at indsamle og opbevare persondata med henblik på direkte markedsføring i tilfælde af retmæssig interesse. Du er velkommen til at kontakte os og bestride denne interesse, i hvilket tilfælde vi vil være forpligtet til at stoppe.

Følgende data kan opbevares fra vores kommercielle transaktioner:

 • ID-nr./CPR-nr.
 • Navn
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Kan børn bruge vore tjenester?

Vores websted og tjenester er ikke beregnet til mindreårige børn. Vi indsamler ikke bevidst oplysninger såsom persondata fra børn eller andre personer, som ikke har en juridisk ret til at bruge vores websted eller tjenester. Hvis vi erfarer, at vi har modtaget persondata om et mindreårigt barn, sletter vi data, medmindre vi lovmæssigt er forpligtet til at opbevare dem. Kontakt os på [email protected], hvis du mener, at vi utilsigtet har indsamlet persondata om et mindreårigt barn.

Deling af personlige data

Focus Nordic samarbejder med flere partnerorganisationer med kontrolleret adgang til vores databaser. Vi har indgået kontrakter med disse partnerorganisationer, der pålægger dem at følge de samme regler om fortrolighed og databeskyttelse, som begge parter er forpligtet til at efterleve. Deling af persondata finder hovedsageligt sted inden for EU/EØS, men vi kan også dele persondata uden for disse områder, hvis vores partnerorganisationer befinder sig/opbevarer data uden for EU/EØS. Focus Nordic har i disse tilfælde indgået kontrakter med partnerorganisationerne, der sikrer, at overførslen af persondata sker i overensstemmelse med EU’s standardkontraktbestemmelser. Focus Nordic kontrollerer adgangen til persondata blandt partnerorganisationerne for at sikre, at dataene behandles ansvarligt, sikkert og korrekt. Vi giver vores partnere adgang til vores databaser til følgende formål:

 • Support og fejlfinding
 • Udvikling
 • Vedligeholdelse
 • Opgraderinger og implementering
 • Integration af databaser
 • Backuptjenester
 • Leveringsstyring

Dine rettigheder

Du kan som kunde og gæst på vores platforme når som helt udøve din ret til at modtage oplysninger om de persondata, som vi opbevarer om dig. Vi udleverer til dig efter anmodning alle oplysninger, som vi opbevarer om dig. Du har også ret til at rette oplysningerne ved at slette dele af eller alle oplysningerne eller tilføje eventuelle oplysninger, som vi måtte mangle.

Når du anmoder os om adgang til dine persondata, baseret på din ret til at modtage oplysningerne, har du også ret til yderligere oplysninger om dine data. Disse yderligere oplysninger kan bestå af formålet med opbevaringen af dine persondata, hvem er givet adgang til dataene, eller, hvis du ikke selv gav os dataene, hvor dataene kommer fra.

Du kan udøve dine rettigheder når som helst ved at sende en mail til vores databeskyttelsesrådgiver på [email protected].

Hvis du mener, at vi har begået en fejl i vores behandling af persondata, kan du indgive en klage til de ansvarlige myndigheder.

Datatilsynet
http://www.datatilsynet.dk/
[email protected]
+45 33 1932 00
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Ændring af privatlivspolitikken

Focus Nordic forbeholder sig retten til at ændre persondatapolitikken og opdateringshyppigheden. Du kan altid finde den seneste, opdaterede version på www.focusnordic.dk. Du modtager en mail om eventuelle væsentlige ændringer i politikken, herunder ikrafttrædelsesdatoen for den nye version.

Abonnér på nyhedsbrev

Få de seneste produktnyheder, inspiration og særtilbud.