Tilføj venligst varer til din indkøbskurv før betaling

Foto
Video

Tilføj venligst varer til din indkøbskurv før betaling

B2B login

Fortrolighedspolitik

Foto: Ole Henrik Skjelstad

Focus Nordic tager dit privatliv alvorligt og ønsker, at du føler dig tryg ved vores måde at behandle dine personlige data på. Den nye persondataforordning (General Data Protection Regulation – GDPR), der trådte i kraft i EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) den 25. maj 2018 har positive konsekvenser for dit privatliv. Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi håndterer personlige data, og hvordan dataene beskyttes på en ansvarlig, sikker og korrekt måde i overensstemmelse med love og bestemmelser. Vi beskriver også dine rettigheder som person over for os, og hvordan du kan udøve disse rettigheder fra 25. maj 2018.

Vi har hele tiden behandlet dine personlige data omhyggeligt og opbevaret dem sikkert i vores databaser. Persondataforordningen giver dig imidlertid mulighed for at påvirke vores måde at behandle dine data på. Læs mere om vores arbejde i vores privatlivspolitik, eller kontakt vores databeskyttelsesrådgiver på GDPR@focusnordic.com.

 

Generelle oplysninger

Focus Nordic (herefter ”Focus Nordic”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) tager alle personers integritet og privatliv særdeles alvorligt, og vi sikrer, at vores kunder og gæster kan bruge vores platforme sikkert og uden risiko. Privatlivspolitikken beskriver, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personlige data, samt sikrer dine personlige rettigheder, og hvordan du kan udnytte disse rettigheder. Politikken er udarbejdet i overensstemmelse med den nye databeskyttelsesforordning (GDPR – General Data Protection Regulation), der gælder for EU og EØS, og dækker vores nuværende og fremtidige kunder, stillingsansøgere samt gæster på alle vores platforme. Spørgsmål om vores behandling af personlige data kan rettes til vores databeskyttelsesrådgiver på GDPR@focusnordic.com.

 

Behandling af personlige data

Vi behandler alle indsamlede personlige data på en ansvarlig, sikker og korrekt måde, så du kan føle dig tryg, når du besøger vores platforme og køber vores produkter. Som registeransvarlig er Focus Nordic i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser ansvarlig for behandlingen ved at sikre de behandlede data.

Personlige data omfatter alle oplysninger, der kan henføres, enten særskilt eller i en kombination med andre data, til en bestemt person. Det kan fx være personlige data såsom navn, identifikationsnummer, e-mailadresse eller bopælsadresse. Uanset type af indsamlede og behandlede data sikrer vi, at dataene behandles, struktureres og opbevares sikkert i vores databaser. Vi kan overføre data mellem flere forskellige databaser, men dataene behandles fortsat på samme ansvarlige, sikre og korrekte måde uanset placering.

 

Kundekonti og ordrestyring

Focus Nordic er forpligtet til at behandle og opbevare mange forskellige personlige data med henblik på at færdigbehandle ordrer og forsendelser samt sikre overholdelse af garantiforpligtelserne for produkterne, som vi sælger. Hvis vores kunder ikke giver deres samtykke til indsamling, opbevaring og behandling af deres personlige data, kan vi ikke opfylde vores forpligtelser og færdigbehandle ordren. Vores kunder skal derfor erklære sig indforstået med vores vilkår, når de foretager et køb. Købet afslås, hvis der ikke gives samtykke til os om behandling af de krævede personlige data.

Vi har brug for at opbevare visse kontaktoplysninger for at kommunikere om en ordre, der er afgivet til os. De delte ordreoplysninger kan være tilbud, svar på ordrer, modtagelsesbevis samt dokumentation i forbindelse med fakturering. Følgende personlige data kan opbevares vedrørende en ordre:

Navn
Faktureringsadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
E-mailadresse
IP-adresse

En ordre er åben i vores databaser, indtil alle produkter er afsendt fra vores lager, hvorefter ordren arkiveres. Focus Nordic opbevarer arkiverede ordrer for at sikre, at levering har fundet sted og er afsluttet, samt for at håndtere eventuelle returneringer, klager eller reklamationer.

 

Reklamationer og serviceproblemer

Når Focus Nordic modtager klager, reklamationer og serviceproblemer, har vi brug for at indsamle og behandle visse personlige data med henblik på at levere vores ydelser. Hvis vi ikke modtager et samtykke til at opbevare de personlige data, slettes dataene fra vores databaser, når problemet er løst. Hvis vi modtager et samtykke, opbevarer vi de personlige data indtil videre, eller indtil garantien for det solgte produkt er udløbet. Følgende personlige data kan opbevares vedrørende klager, reklamationer og serviceproblemer:

Identifikationsnummer
Navn
Faktureringsadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
E-mailadresse
IP-adresse

 

Kampagner og præmieuddelinger

Focus Nordic afvikler forskellige kampagner og præmieuddelinger for vores kunder, deres kunder og/eller andre forbrugere. Vi har behov for at indsamle og opbevare visse personlige data i forbindelse med deltagelse i en kampagne eller en præmieuddeling, indtil aktiviteten er helt afsluttet på vores vegne. Visse personlige data slettes fra vores databaser bortset fra oplysninger, der indgår i vores forretningstransaktioner. Læs mere om vores lovmæssige forpligtelser under afsnittet Retlige forpligtelser senere i dette dokument. Vi skal derfor bruge dit samtykke til at håndtere dine personlige data i denne periode for, at du kan deltage i aktiviteten. Følgende personlige data kan opbevares vedrørende kampagner og præmieuddelinger:

Identifikationsnummer
Navn
Faktureringsadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Bankoplysninger

 

Stillingsansøgere

Vi opbevarer stillingsansøgninger i perioden, hvor sagen er aktiv. Hvis ansøgningen ikke imødekommes, sletter vi de modtagne oplysninger og opbevarer intet i vores databaser, hverken fysisk eller elektronisk, medmindre stillingsansøgeren giver sit samtykke til opbevaring af oplysningerne til fremtidig brug. Hvis ansøgningen imødekommes, og ansøgeren begynder at arbejde for os, flytter vi de personlige data til vores databaser, hvor de opbevares af juridiske hensyn, så længe ansættelsesforholdet varer. Når ansættelsesforholdet afsluttes, sletter vi alle data, som vi ikke har behov for at opbevare, med undtagelse af data, som vi lovmæssigt er forpligtet til at opbevare. Følgende personlige data kan opbevares vedrørende stillingsansøgninger:

Identifikationsnummer
Navn
Bopælsadresse
Telefonnummer
E-mailadresse

 

Kommunikationer og meddelelser

Focus Nordic opretholder et register med kontaktoplysninger, der bruges til at kommunikere generelle oplysninger, reklamer, kampagner osv. Vi opbevarer personlige data om personer i registret, både forbrugere og virksomhedsrepræsentanter. Endvidere opbevarer vi også oplysninger, der styrer vores kommunikation mellem personen og os, hvis personen ønsker at modtage oplysninger fra os. Vi opbevarer personlige data og kommunikerer oplysninger via mail indtil videre, hvis vi har modtaget samtykke hertil. Følgende personlige data kan opbevares i vores register med kontaktoplysninger:

Navn
Leveringsadresse
Telefonnummer
E-mailadresse

 

Retlige forpligtelser

Focus Nordic er som alle andre virksomheder retligt forpligtet til at opbevare forretningstransaktioner med vores kunder i henhold til gældende love og bestemmelser. Vi kan ikke overholde vores retlige forpligtelser, hvis vi ikke modtager de nødvendige oplysninger, og vi kan derfor ikke gennemføre forretningstransaktioner med vores kunder. Følgende personlige data kan opbevares vedrørende vores forretningstransaktioner:

Identifikationsnummer
Navn
Faktureringsadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
E-mailadresse

 

Deling af personlige data

Focus Nordic har flere forretningsforbindelser med eksterne partnere, der har kontrolleret adgang til vores databaser. Vi har indgået aftaler, hvor de følger de samme bestemmelser, som både de og vi er forpligtede til at overholde. Focus Nordic kontrollerer adgangen til personlige data for medarbejderne hos vores partnere, og vi kan derfor behandle dataene på samme ansvarlige, sikre og korrekte måde. Vi giver vores partnere adgang til vores databaser til følgende formål:

Support og fejlfinding
Udvikling
Vedligeholdelse
Opgradering og implementering
Integration af databaser
Backuptjenester
Færdigbehandling af forsendelser

 

Dine personlige rettigheder

Som kunde eller gæst på vores platforme kan du når som helst udøve dine personlige rettigheder og få en kopi alle dine personlige data, der er opbevaret i vores databaser. Vi indsamler på din anmodning alle dine opbevarede personlige data, og du har ret til at slette dele af eller alle dataene eller supplere med yderligere oplysninger, som vi måtte mangle.

Når du anmoder os om dine personlige data, har du også ret til yderligere oplysninger såsom grunden til opbevaring af oplysningerne, hvem oplysningerne er delt med, eller hvorfra vi har modtaget oplysningerne, hvis de stammer fra andre end dig selv.

Du kan når som helst kontakte os og benytte dine personlige rettigheder ved at sende en mail til vores databeskyttelsesrådgiver på GDPR@focusnordic.com.

 

Ændring af privatlivspolitikken

Focus Nordic forbeholder sig ret til at opdatere vores privatlivspolitik når som helst og med vilkårlig hyppighed. Den seneste version kan altid findes på vores websted. Væsentlige ændringer i privatlivspolitikken kommunikeres via mail, herunder datoen for ikrafttrædelsen af den nye version.

Vælg region