alt=""
alt=""

ZEISS MILVUS 1.4/25

ZEISS MILVUS 1.4/25

ZEISS MILVUS 1.4/25

ZEISS MILVUS 1.4/25

ZEISS MILVUS 1.4/25

ZEISS MILVUS 1.4/25
Zeiss Milvus 25mm f/1.4 is a high-quality wide-angle lens especially suited for landscape photography and architecture, subjects that often require maximum sharpness and detail reproduction. But with a bright f/1.4 aperture it is also excellent for poor lighting conditions, such as documentary and street photography. The lens is available for Canon and Nikon DSLR cameras and is compatible with full frame sensors.

Precise focus
As with other lenses in the Milvus family, the 25mm f/1.4 is beuatifully designed with excellent build quality. The smooth, matte black lens barrel is made of metal and has a blue rubber ring at the bayonet - an indication that the lens is weatherproof. Focusing is manual and controlled with a wide focus ring that has a 172 degree angle of rotation for exceptional precision.

In addition, the lens is compatible with the Zeiss Lens Gears focusing tool (accessory), which means it can be used for professional video recording. While the Canon version only has electrically controlled aperture, the Nikon version also features a manual aperture ring. This can be switched to a mode for stepless aperture setting, an advantage when filmning.

Standardized color rendering
As usual, Zeiss has set a high bar for the optical quality. The construction consists of 15 elements in 13 groups. Among them are an aspheric element to ensure the best possible sharpness across all the image surface even at large apertures. Five elements of special glass counteracts chromatic aberration while a T* anti reflective coating ensures that the images get Zeiss's famous color and contrast reproduction.

Because all Milvus lenses have the same standardized color rendering, filmmakers can switch between them without the need to worry about variances in color casts that could otherwise cause problems during editing.

 

Specifications

Focal Length: 25 mm
Maximum Aperture: 1.4
Image Circle: 24 × 36 mm (full-frame). Will also fit APS-C
Lens Mount: Available for Canon EF (ZE) and Nikon F (ZF.2)
Focusing: Manual
Image Stabilizer: No
Optical Construction: 15 elements / 13 groups
Minimum Aperture: 16
Minimum Focus: 25 cm
Maximum Magnification: 0,22x (1:4.6)
Diaphragm Blades: Unknown
Filter Size: 82 mm
Length: Canon: 122.5 mm. Nikon: 122.3 mm.
Diameter: 95.2 mm (all mounts)
Weight: Canon: 1225 grams. Nikon: 1171 grams
Included Accessories: Metal lens hood, lens caps
Other Features: Weather seals. Focus ring with 172 degree rotational angle

Zeiss Milvus 25 mm f/1.4 to wysokiej jakości obiektyw szerokokątny, szczególnie odpowiedni do zdjęć krajobrazowych i architektury, obiektów, które często wymagają maksymalnej ostrości i szczegółowości reprodukcji. Co więcej z jasną przesłoną f / 1.4 jest także doskonały do złych warunków oświetleniowych, takich jak fotografia dokumentalna i uliczna. Obiektyw jest dostępny dla aparatów cyfrowych Canon i Nikon DSLR i jest kompatybilny z pełnoklatkowymi sensorami.
 

Precyzyjna ostrość
Podobnie jak w przypadku innych obiektywów z rodziny Milvus, 25 mm f / 1.4 jest pięknie zaprojektowane z doskonałą jakością wykonania. Gładka, matowa czarna obudowa obiektywu jest wykonana z metalu i ma niebieski gumowy pierścień - co oznacza, że obiektyw jest odporny na warunki atmosferyczne. Ręczne ustawianie ostrości jest kontrolowane za pomocą szerokiego pierścienia o kącie obrotu wynoszącym 172 stopni do zwiększa wyjątkową precyzję.

Ponadto obiektyw jest kompatybilny z Zeiss Lens Gears (akcesorium), co oznacza, że można go używać do profesjonalnego nagrywania wideo. Podczas gdy wersja Canon ma przesłonę tylko sterowaną elektrycznie, wersja Nikon posiada także możliwość ręcznego ustawiania przesłony. Można go przełączyć na tryb bezstopniowej regulacji co jest zaletą podczas filmowania.

 

Standaryzowane renderowanie kolorów
Jak zwykle Zeiss ustawił wysoko poprzeczkę w przypadku jakości obrazu. Konstrukcja obiektywu składa się z 15 elementów w 13 grupach. Wśród nich jest element asferyczny zapewniający najlepszą możliwą ostrość na całej powierzchni obrazu nawet przy dużych wartościach przesłony. Pięć elementów specjalnego szkła przeciwdziała aberracjom chromatycznym a antyrefleksyjna powłoka T * zapewnia, że obrazy mają słynną reprodukcję kolorów i kontrastów Zeissa.

Ponieważ wszystkie soczewki Milvus mają takie same standardowe odwzorowanie kolorów, filmowcy mogą przełączać się między nimi bez konieczności martwienia się o wariancje rzutów kolorystycznych, które w przeciwnym razie mogłyby powodować problemy podczas edycji.

 

Dane techniczne

Ogniskowa: 25 mm
Maksymalna przysłona: 1.4
Obraz: 24 × 36 mm (pełna klatka). Pasuje również do APS-C
Mocowanie obiektywu: Dostępne dla Canon EF (ZE) i Nikon F (ZF.2)
Ustawianie ostrości: Ręcznie
Stabilizator obrazu: Nie
Konstrukcja optyczna: 15 elementów / 13 grup
Minimalna przysłona: 16
Minimalna ostrość: 25 cm
Maksymalne powiększenie: 0,22x (1: 4,6)
Ostrza membrany: nieznane
Rozmiar filtra: 82 mm
Długość: Canon: 122,5 mm. Nikon: 122,3 mm.
Średnica: 95,2 mm (wszystkie mocowania)
Waga: Canon: 1225 gramów. Nikon: 1171 gramów
Akcesoria w zestawie: Metalowa osłona obiektywu, osłony obiektywu
Inne funkcje: Uszczelki pogodowe. Pierścień ustawiania ostrości z kątem obrotu 172 stopni

 

 

Zeiss Milvus 1.4/25 on huippulaadukas laajakulmaobjektiivi, ja yhdestoista jäsen Zeiss Milvus -objektiivisarjaan täyden kennon kameroille. Canon- ja Nikon-järjestelmäkameroille kehitetty sarja soveltuu erityisesti maisema- ja arkkitehtuurikuvaukseen, sekä kuvajournalismiin ja videoon.

Tarkka ja nopea
Zeiss Milvus 1.4/25 -laajakulmaobjektiivin muotoilu on sileä ja tyylikäs, jossa on sama mattapintainen rakenne ja siniset kumisuojukset kuin sisaruksillaan. Jälkimmäinen ominaisuus on myös osa sääsuojaa, joka estää kosteuden ja pölyn pääsyn objektiivin sisään. Laadukas tarkennusrengas kääntyy erittäin tasaisesti 172 astetta ja renkaan laaja tarkennusalue takaa tarkan käsitarkennuksen.

Objektiivin Canon-versiossa on sähköinen suljin, mutta Nikon-versiossa (ZF.2) on lisäksi aukkorengas, jota voidaan säätää portaattomasti. Videokuvaukseen on myös saatavilla ZEISS Lens Gears -lisätarvikkeet, joilla Milvus-objektiiveja voidaan käyttää Follow Focus -järjestelmissä.

Standardisoitu väritoisto kaikissa Milvus-objektiiveissa
Objektiivin optinen laatu on korkeatasoinen, ja sen rakenteeseen kuuluu 15 linssielementtiä 13 ryhmässä. Niiden joukossa on asfäärinen linssi, joka takaa korkeamman erottelukyvyn kaikilla käytetyillä aukoilla ja tarkennusetäisyyksillä. Milvus-objektiiveissa on myös yhdenmukainen väritoisto, korkea erottelukyky ja kontrasti, sekä ZEISS T* -pinnoitus, joka estää tehokkaasti heijastuksia. 

Tekniset tiedot

Polttoväli:25 mm
Aukkoarvot: f/1.4 – f/16
Linssielementtiä / Ryhmää: 15 / 13
Tarkennus: Käsitarkennus: 172° tarkennusrengas
Lähin tarkennus: 25 cm
Työskentelyetäisyys: 9,3 cm (objektiivin etulinssin ja kohteen välinen etäisyys)
Kuvakulma (diagonaali): 81.2°
Suurennussuhde: 1:4.6
Suodinkierre: 82 mm
Pituus (ilman suojia): ZF.2 (Nikon): 123.3 mm. ZE (Canon): 122.5 mm
Halkaisija: ZF.2 (Nikon): 95.2 mm. ZE (Canon): 95.2 mm
Paino: ZF.2 (Nikon): 1171 gram. ZE (Canon): 1225 gram
Varusteet (mukana): Objektiivisuojat, vastavalosuoja

 

Zeiss Milvus 25mm f/1.4 is a high-quality wide-angle lens especially suited for landscape photography and architecture, subjects that often require maximum sharpness and detail reproduction. But with a bright f/1.4 aperture it is also excellent for poor lighting conditions, such as documentary and street photography. The lens is available for Canon and Nikon DSLR cameras and is compatible with full frame sensors.

Precise focus
As with other lenses in the Milvus family, the 25mm f/1.4 is beuatifully designed with excellent build quality. The smooth, matte black lens barrel is made of metal and has a blue rubber ring at the bayonet - an indication that the lens is weatherproof. Focusing is manual and controlled with a wide focus ring that has a 172 degree angle of rotation for exceptional precision.

In addition, the lens is compatible with the Zeiss Lens Gears focusing tool (accessory), which means it can be used for professional video recording. While the Canon version only has electrically controlled aperture, the Nikon version also features a manual aperture ring. This can be switched to a mode for stepless aperture setting, an advantage when filmning.

Standardized color rendering
As usual, Zeiss has set a high bar for the optical quality. The construction consists of 15 elements in 13 groups. Among them are an aspheric element to ensure the best possible sharpness across all the image surface even at large apertures. Five elements of special glass counteracts chromatic aberration while a T* anti reflective coating ensures that the images get Zeiss's famous color and contrast reproduction.

Because all Milvus lenses have the same standardized color rendering, filmmakers can switch between them without the need to worry about variances in color casts that could otherwise cause problems during editing.

 

Specifications

Focal Length: 25 mm
Maximum Aperture: 1.4
Image Circle: 24 × 36 mm (full-frame). Will also fit APS-C
Lens Mount: Available for Canon EF (ZE) and Nikon F (ZF.2)
Focusing: Manual
Image Stabilizer: No
Optical Construction: 15 elements / 13 groups
Minimum Aperture: 16
Minimum Focus: 25 cm
Maximum Magnification: 0,22x (1:4.6)
Diaphragm Blades: Unknown
Filter Size: 82 mm
Length: Canon: 122.5 mm. Nikon: 122.3 mm.
Diameter: 95.2 mm (all mounts)
Weight: Canon: 1225 grams. Nikon: 1171 grams
Included Accessories: Metal lens hood, lens caps
Other Features: Weather seals. Focus ring with 172 degree rotational angle

 

Zeiss Milvus 25mm f/1.4 är ett högkvalitativt vidvinkelobjektiv särskilt lämpat för landskapsfotografi och arkitektur, motiv som ofta kräver maximal skärpa och detaljåtergivning. Men med en ljusstyrka på f/1.4 är det också utmärkt för arbete i dåliga ljusförhållanden, som vid dokumentär- och gatufotografi. Objektivet finns med fattning för DSLR-kameror från Canon och Nikon och tecknar ut fullformat.
 

Precis fokus
Påkostad byggkvalitet och elegant design är ett signum för Milvus-familjen. Det släta, mattsvarta höljet är av metall och en blå gummiring vid bajonetten markerar också att objektivet är väderskyddat. Fokuseringen är manuell och sköts med en bred och precis fokusring som har en rotationsvinkel på 172 grader från närgränsen (25 cm) till oändligt.

Objektivet är dessutom kompatibelt med fokusverktyget Zeiss Lens Gears (tillbehör) vilket innebär att det med fördel kan användas för professionell videofilmning. Medan Canon-versionen enbart har elektriskt styrd bländare är Nikon-versionen även försedd med en manuell bländarring. Denna kan kopplas om till ett läge för steglös bländarinställning, en fördel vid filminspelning.
 

Enhetlig färgåtergivning
Som vanligt har Zeiss har satt ribban högt även för den optiska kvaliteten. Innanför det robusta höljet finns 15 linser placerade i 13 grupper. Bland dessa ingår en asfärisk lins som används för att ge bästa möjliga skärpa ända ut i kanterna även vid stora bländaröppningar. Fem linser av specialglas som motverkar kromatisk aberration samt T* antireflexbehandling garanterar att bilderna får Zeiss berömda färg- och kontraståtergivning.

Videofilmare kan också bekymmersfritt växla mellan olika Milvus-objektiv eftersom de allihop har samma färgåtergivning. Med andra ord ingen risk för skiftande toner i filmmaterialet.

 

Specifikationer

Brännvidd: 25 mm
Ljusstyrka: 1,4
Bildformat: 24 × 36 mm (fullformat). Passar även APS-C
Objektivfattning: Finns för Canon EF (ZE) och Nikon F (ZF.2)
Fokusering: Manuell
Bildstabilisering: Nej
Optisk konstruktion: 15 linser / 13 grupper
Minsta bländare: 16
Närgräns: 25 cm
Maximal förstoring: 0,22x (skala 1:4.6)
Antal bländarlameller: Uppgift saknas
Filterdiameter: 82 mm
Längd: Canon: 122.5 mm. Nikon: 123.3 mm
Diameter: 95.2 mm (båda fattningarna)
Vikt: Canon: 1225 gram. Nikon: 1171 gram
Medföljande tillbehör: Motljusskydd i metall, objektivlock
Övrigt: Väderskydd. Fokusringen har 172 graders rotationsvinkel.

 

Zeiss Milvus 25mm f/1.4 er et vidvinkelobjektiv av høy kvalitet, spesielt egnet for landskapsfotografi og arkitektur, motiv som ofte krever maksimal skarphet og detaljgjengivelse. Men med en lysstyrke på f/1.4 er det også utmerket for fotografering i dårlige lysforhold, som ved dokumentar- og gatefotografi. Objektivet finnes med fatning for DSLR-kameraer fra Canon og Nikon, og tegner ut fullformat.
 

Presis fokus
Påkostet produksjon og elegant design er et kjennetegn for Milvus-familien. Det glatte, mattsvarte huset er av metall og en blå gummiring ved bajonetten markerer også at objektivet er værsikret. Fokuseringen er manuell og styres med en bred og presis fokusring som har en rotasjonsvinkel på 172 grader fra nærgrensen (25 cm) til uendelig.

Objektivet er dessuten kompatibelt med fokusverktøyet Zeiss Lens Gears (tilbehør), hvilket innebærer at det med fordel kan brukes for profesjonell videofilming. Mens Canon-versjonen kun har elektrisk styrt blender er Nikon-versjonen også utstyrt med en manuell blenderring. Denne kan kobles om til en modus for trinnløs blenderinnstilling, en fordel ved filminnspilling.
 

Enhetlig fargegjengivelse
Som vanlig har Zeiss satt lista høyt også for den optiske kvaliteten. Innenfor det robuste huset finnes 15 linser plassert i 13 grupper. Blant disse inngår en asfærisk linse som brukes for å gi best mulig skarphet helt ut i kantene, også ved store blenderåpninger. Fem linser av spesialglass som motvirker kromatisk aberrasjon samt T* antirefleksbehandling garanterer at bildene får Zeiss berømte farge- og kontrastgjengivelse.

Videofotografer kan også bekymringsfritt veksle mellom ulike Milvus-objektiv ettersom de alle har samme fargegjengivelse. Med andre ord ingen risiko for skiftende toner i filmmaterialet.

 

Spesifikasjoner

 • Brennvidde: 25 mm
 • Lysstyrke: 1,4
 • Bildeformat: 24 × 36 mm (fullformat). Passer også APS-C
 • Objektivfatning: Finnes for Canon EF (ZE) og Nikon F (ZF.2)
 • Fokusering: Manuell
 • Bildestabilisering: Nei
 • Optisk konstruksjon: 15 linser / 13 grupper
 • Minste blender: 16
 • Nærgrense: 25 cm
 • Maksimal forstørrelse: 0,22x (skala 1:4.6)
 • Antall blenderlameller: Ikke oppgitt
 • Filterdiameter: 82 mm
 • Lengde: Canon: 122.5 mm. Nikon: 123.3 mm
 • Diameter: 95.2 mm (begge fatningene)
 • Vekt: Canon: 1225 gram. Nikon: 1171 gram
 • Medfølgende tilbehør: Motlysblender i metall, objektivlokk
 • Øvrig: Værsikring. Fokusringen har 172 graders rotasjonsvinkel

Link til producentens website: ZEISS
Mere produktinformation:ZEISS MILVUS 1.4/25
Mere produktinformation:ZEISS MILVUS 1.4/25
Mere produktinformation:ZEISS MILVUS 1.4/25
Mere produktinformation:ZEISS MILVUS 1.4/25
Mere produktinformation:ZEISS MILVUS 1.4/25
Mere produktinformation:ZEISS MILVUS 1.4/25

Udskriftsalternativ

Alternativ til PDF-dokument

Produkttekster på flere sprog:


Varenummer Produktnavn Lev. art.nr.
alt="" 109117 Canon EF 2096-551
EAN: 4047865401821
alt="" 109118 Nikon F 2096-550
EAN: 4047865401814