Tilføj venligst varer til din indkøbskurv før betaling

Tilføj venligst varer til din indkøbskurv før betaling

B2B login

Ansvarlighed

Foto: Pata Degerman

Focus Nordic arbejder aktivt for at skabe gode arbejdsforhold og en god samfundsmæssig situation for vores leverandører og partnere over hele verden samt for vores medarbejdere. Det er vigtigt, at vores produkter produceres på en etisk, samfundsmæssig og miljømæssigt bæredygtig måde.


Foto: Petr Klapper

Respekt for menneskerettigheder

Respekten for menneskerettigheder udgør en hovedhjørnesten i Focus Nordic. Vi har indarbejdet principperne i FN’s Global Compact i vores adfærdskodeks. Det betyder bl.a., at ingen medarbejdere hos Focus Nordic eller vores leverandører udsættes for diskrimination. Vi accepterer ikke børnearbejde eller tvangsarbejde. Vi i Focus Nordic og vores leverandører respekterer FN’s konvention om barnets rettigheder, en internationale arbejdsorganisation ILO’s erklæring om de grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen samt nationale love.


Foto: Jonas Borg

Bæredygtig handel med et formål

Focus Nordic er medlem af Amfori, den førende internationale erhvervssammenslutning for åben og bæredygtig handel. Vi tror på en verden, hvor al handel medfører sociale, miljømæssige og økonomiske fordele for alle. Vi kan sammen med over 700 andre medlemsvirksomheder påvirke og drive positiv forandring i stor skala. Alle medlemmer af Amfori har tiltrådt en fælles adfærdskodeks for at lægge vægt bag kravene, som vi stiller til vores leverandører med hensyn til arbejdsforhold og samfundsmæssige situation.

Vi bidrager som medlem af Amfori direkte til opnåelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Verdensmålene for bæredygtig udvikling, der blev introduceret i 2015, udgør en handlingsplan til håndtering af globale udfordringer. De spænder fra ulighed til klimaforandring og udgør en universel udviklingsplan for det internationale samfund. Virksomheder har en enestående mulighed for at bistå med opnåelsen af målene i betragtning af størrelsen og effekten af globale forsyningskæder.


Foto: Jakub Fišer

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Trivsel på arbejdspladsen, motivation og en sund og sikker arbejdsplads er hovedprioriteter for Focus Nordic. Ingen medarbejdere hos Focus Nordic eller hos en af vores leverandører skal udsætte deres fysiske eller mentale trivsel for risiko.

Vi arbejder aktivt for at skabe lige muligheder for alle uanset køn, alder, etnicitet, seksuel orientering og identitet samt handicappede og personer med særlige behov. Vi behandler hinanden med respekt. Focus Nordic tolererer ikke nogen form for seksuel chikane.

Der tolereres ingen stoffer hos Focus Nordic. Vi udfører forebyggende tiltag for at opdage advarselstegn på misbrug på et tidligt tidspunkt og tilbyder vores medarbejdere den nødvendig støtte.

Foto: Therese Asplund

Produktsikkerhed

Producenterne spiller en vigtig rolle med at sikre, at produkter, der sælges i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), er sikre og overholder EU’s standarder for beskyttelse af sikkerhed, sundhed og miljø. Elektroniske enheder skal være forsynet med et CE-mærke som bekræftelse på, at producenten erklærer, at produktet overholder alle lovmæssige krav og kan sælges over hele EØS. Det gælder også produkter, som er fremstillet uden for EØS, og som sælges i EØS. CE-mærket støtter også fair konkurrence ved at holde alle virksomheder ansvarlige i forhold til ensartede regler. Alle produkter med elektroniske komponenter hos Focus Nordic er CE-mærkede.


Foto: Hans Strand

Miljøbelastning

Størstedelen af alle transporter foregår pr. skib for at reducere miljøbelastningen. Vi samarbejder aktivt med vores logistikpartnere om at minimere CO2-udledningen og brændstofforbruget. Vi reducerer forbruget af papir ved fx at håndtere fakturaer elektronisk og undgå unødvendig brug af emballage ved at bruge genvundne og bæredygtige materialer.


Photo: Jan Brezina

Genbrug

EU’s direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) trådte i kraft i 2003. Det kræver bl.a. etablering af indsamlingsordninger, hvor forbrugerne gratis kan returnere deres elektriske og elektroniske udstyr. Målet med ordningerne er at øge genvinding og genbrug af elektrisk og elektronisk affald.

Salg af batterier på det europæiske marked pålægger producenten et ansvar for batterierne i henhold til EU-direktivet om batterier og akkumulatorer. Formålet med direktivet er at minimere den negative påvirkning af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer ved at harmonisere krav, forbyde batterier med farlige stoffer og oprette indsamlings- og genbrugsordninger for batterier.

EU’s direktiv om håndtering af emballage og emballageaffald har som formål at forebygge og mindske emballages og emballageaffalds miljøbelastning, fremme genbrug, genvinding og andre former for genanvendelse af emballageaffald i stedet for endelig bortskaffelse.

Focus Nordic er medlem af følgende nationale indsamlingsordninger og sammenslutninger for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier samt emballage og emballageaffald:

Tjekkiet: Rema System, & Ekokom
Danmark: ERP & DPA System
Finland: Elker & Rinki
Norge: NorSirk & Batteriretur
Polen: Electro-System & Interseroh
Slovakiet: SEWA
Sverige: El-Kretsen & FTI

Focus Nordics B2B-kunder i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Slovenien og Ungarn overtager producentens ansvar for elektronisk udstyr og batterier i kraft af deres rolle som importør af produkterne.

Abonnér på nyhedsbrev

Få de seneste produktnyheder, inspiration og særtilbud.