alt=""
alt=""

HÄHNEL VIPER TTL RECEIVER

HÄHNEL VIPER TTL RECEIVER

HÄHNEL VIPER TTL RECEIVER

HÄHNEL VIPER TTL RECEIVER
 • Anvend flere modtagere til at udløse flere flashenheder
 • Et ubegrænset antal modtagere fungerer med én Viper Transmitter
 • Fuld trådløs tilslutning med MODUS 600RT Speedlight
 • Digital Channel Matching sørger for pålidelige tilslutninger
 • Nem justering af tilstande per gruppe
 • Kompatibel med originale varemærker og visse tredjeparts varemærker
 • Mini USB-stik til firmware-opdatering
 • 2,5mm stik til tilslutning af studiebeslysning

 

 • Use additional Receivers to trigger multiple flash units
 • An unlimited number of Receivers will work with one Viper Transmitter
 • Full wireless connectivity with the MODUS 600RT Speedlight
 • Digital Channel Matching provides reliable connections
 • Easily adjust modes on a group by group
 • Compatible with original brand & some 3rd party
 • Micro USB socket for software
 • 2.5mm socket to connect to studio lights

 

 • Använd fler mottagare för att styra flera blixtar
 • Obegränsat antal mottagare fungerar med en Viper Transmitter
 • Full trådlös anslutning med MODUS 600RT Speedlight
 • Digital Channel Matching för tillförlitliga anslutningar
 • Enkelt att justera lägen per grupp
 • Kompatibel med originalvarumärken och vissa tredjepart
 • Mini USB-uttag för firmware uppgradering
 • 2.5mm uttag för anslutning till studiobelysning

 

 • Bruk flere mottakere til å utløse flere blitsenheter
 • Et ubegrenset antall mottakere fungerer med én Viper Transmitter
 • Full trådløs tilkobling med MODUS 600RT Speedlight
 • Digital Channel Matching sørger for pålitelige tilkoblinger
 • Enkel justering av tilstand per gruppe
 • Kompatibel med originale varemerker og visse tredjeparts varemerker
 • Mini USB-stick til firmware-oppdatering
 • 2,5mm stick til tilkobling av studiebeslysning

 

Udskriftsalternativ

Alternativ til PDF-dokument

Produkttekster på flere sprog:


Varenummer Produktnavn Lev. art.nr.
alt="" 108057 Canon 1005 530.0
EAN: 5099113055309
alt="" 108058 Nikon 1005 531.0
EAN: 5099113055316
alt="" 108059 Sony 1005 532.0
EAN: 5099113055323