alt=""
alt=""

Business Social Compliance Initiative


Hos Focus Nordic indtager vi nu en aktiv holdning til gode arbejdsvilkår og en god social situation hos vores leverandører verden over.

Gennem vores medlemsskab af Business Social Compliance Initiative (BSCI) tilslutter vi os organisationens etiske regler. Dette skal bl.a. sikre, at leverandørerne respekterer menneskerettighederne og følger gældende love og forordninger.

For os som importør og agent er det vigtigt, at de produkter vi sælger, er fremstillet på en etisk, social og miljømæssig forsvarlig måde. Takket være samarbejdet inden for BSCI får vi større mulighed for at sætte handling bag de krav, som vi stiller til vores leverandører.

Business Social Compliance Initiative er et samarbejde på tværs af brancher mellem hovedsageligt europæiske handelsvirksomheder. Mere end 600 virksomheder har tilsluttet sig og retter sig nu efter de fælles etiske regler, som sigter mod at forbedre arbejdsvilkår og den sociale situation hos medlemmernes leverandører.BSCI’s etiske regler dækker over følgende områder:

•    Love og forordninger
•    Retten til at organisere sig og retten til kollektiv forhandling
•    Forbud mod diskriminering
•    Løn og erstatning
•    Arbejdstid
•    Arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed
•    Forbud mod børnearbejde
•    Forbud mod tvangsarbejde
•    Miljøspørgsmål
•    Ledelse og dokumentation

Mere information om BSCI findes på www.bsci-intl.org.